Філії кафедр

Ми тісно співпрацюємо з російськими ВНЗ

На базі ТОВ «НВО «ТАЛIС» створено філії кафедри автомобілів і сервісу Воронезького державного лісотехнічного університету імені Г. Ф. Морозова та кафедри експлуатації транспортних і технологічних машин Воронезького державного аграрного університету імені імператора Петра I. Студенти цих ВНЗ проходять практику на підприємстві.

Договір № 02/16 від 01.03.2016 р. «Про створення філії кафедри ФДБОУ ВО «Воронезько-го державного лісотехнічного університету імені Г. Ф. Морозова»

Договір № 02/16 від 01.03.2016 р. «Про створення філії кафедри ФДБОУ ВО «Воронезько-го державного лісотехнічного університету імені Г. Ф. Морозова»

Згідно Договору № 02/16 від 01.03.2016 р. «Про створення філії кафедри ФДБОУ ВО «Во-ронезького державного лісотехнічного університету імені Г. Ф. Морозова» і Договору № 03/16 від 01.03.2016 р. «На проведення навчальних, виробничих і переддипломних прак-тик на базі ТОВ «НВО «ТАЛIС» влітку 2017 року на базі Випробувальної лабораторії проходили виробничу практику студенти автомобільного факультету Воронезького дер-жавного лісотехнічного університету імені Г. Ф. Морозова.

Договір № 02/16 від 01.03.2016 р. «Про створення філії кафедри ФДБОУ ВО «Воронезько-го державного лісотехнічного університету імені Г. Ф. Морозова» Договір № 02/16 від 01.03.2016 р. «Про створення філії кафедри ФДБОУ ВО «Воронезько-го державного лісотехнічного університету імені Г. Ф. Морозова» Договір № 02/16 від 01.03.2016 р. «Про створення філії кафедри ФДБОУ ВО «Воронезько-го державного лісотехнічного університету імені Г. Ф. Морозова» Договір № 02/16 від 01.03.2016 р. «Про створення філії кафедри ФДБОУ ВО «Воронезько-го державного лісотехнічного університету імені Г. Ф. Морозова» Договір № 02/16 від 01.03.2016 р. «Про створення філії кафедри ФДБОУ ВО «Воронезько-го державного лісотехнічного університету імені Г. Ф. Морозова» Договір № 02/16 від 01.03.2016 р. «Про створення філії кафедри ФДБОУ ВО «Воронезько-го державного лісотехнічного університету імені Г. Ф. Морозова» Договір № 02/16 від 01.03.2016 р. «Про створення філії кафедри ФДБОУ ВО «Воронезько-го державного лісотехнічного університету імені Г. Ф. Морозова» Договір № 02/16 від 01.03.2016 р. «Про створення філії кафедри ФДБОУ ВО «Воронезько-го державного лісотехнічного університету імені Г. Ф. Морозова» Договір № 02/16 від 01.03.2016 р. «Про створення філії кафедри ФДБОУ ВО «Воронезько-го державного лісотехнічного університету імені Г. Ф. Морозова»

Договір № 03/16 від 01.03.2016 р. «На проведення навчальних, виробничих і передди-пломних практик на базі ТОВ «НВО «ТАЛIС»

Згідно Договору № 02/16 від 01.03.2016 р. «Про створення філії кафедри ФДБОУ ВО «Во-ронезького державного лісотехнічного університету імені Г. Ф. Морозова», і Договору № 03/16 від 01.03.2016 р. «На проведення навчальних, виробничих і переддипломних прак-тик на базі ТОВ «НВО «ТАЛIС» в грудні 2017 року на кафедрі автомобілів і сервісу Во-ронезького державного лісотехнічного університету імені Г. Ф. Морозова начальником Випробувальної лабораторії Гончаровим А. В. для студентів була проведена відкрита лекція на тему: «Сучасні і перспективні технології в автомобілебудуванні».

Договір № 03/16 від 01.03.2016 р. «На проведення навчальних, виробничих і передди-пломних практик на базі ТОВ «НВО «ТАЛIС» Договір № 03/16 від 01.03.2016 р. «На проведення навчальних, виробничих і передди-пломних практик на базі ТОВ «НВО «ТАЛIС» Договір № 03/16 від 01.03.2016 р. «На проведення навчальних, виробничих і передди-пломних практик на базі ТОВ «НВО «ТАЛIС» Договір № 03/16 від 01.03.2016 р. «На проведення навчальних, виробничих і передди-пломних практик на базі ТОВ «НВО «ТАЛIС» Договір № 03/16 від 01.03.2016 р. «На проведення навчальних, виробничих і передди-пломних практик на базі ТОВ «НВО «ТАЛIС» Договір № 03/16 від 01.03.2016 р. «На проведення навчальних, виробничих і передди-пломних практик на базі ТОВ «НВО «ТАЛIС» Договір № 03/16 від 01.03.2016 р. «На проведення навчальних, виробничих і передди-пломних практик на базі ТОВ «НВО «ТАЛIС» Договір № 03/16 від 01.03.2016 р. «На проведення навчальних, виробничих і передди-пломних практик на базі ТОВ «НВО «ТАЛIС» Договір № 03/16 від 01.03.2016 р. «На проведення навчальних, виробничих і передди-пломних практик на базі ТОВ «НВО «ТАЛIС» Договір № 03/16 від 01.03.2016 р. «На проведення навчальних, виробничих і передди-пломних практик на базі ТОВ «НВО «ТАЛIС» Договір № 03/16 від 01.03.2016 р. «На проведення навчальних, виробничих і передди-пломних практик на базі ТОВ «НВО «ТАЛIС»
Угода про взаємну стратегічну співпрацю між ФДБОУ ВО «Воронезький державний аг-рарний університет імені Імператора Петра I» і ТОВ «НВО «ТАЛIС» від 03.03.2016 р.

Угода про взаємну стратегічну співпрацю між ФДБОУ ВО «Воронезький державний аг-рарний університет імені Імператора Петра I» і ТОВ «НВО «ТАЛIС» від 03.03.2016 р.


Диплом

У другому регіональному турі огляду-конкурсу випускних кваліфікаційних робіт за напрямом підготовки 23.03.03 - Експлуатація транспортно-технологічних машин і ком-плексів (профіль підготовки: «Автомобільний сервіс») отримано Диплом I ступеня за випускну кваліфікаційну роботу «Проект технічного дооснащення випробувальної лабо-раторії ТОВ «НВО «ТАЛIС» в номінації «Технологія ремонту автомобілів». Робота була виконана студентом кафедри автомобілів і сервісу Воронезького державного лісотехніч-ного університету імені Г. Ф. Морозова Калініним Д. В. під керівництвом начальника Ви-пробувальної лабораторії к.т.н., доц. Гончарова А. В.