Співробітники

Співробітники

Person-1
Опря Юрій Олександрович

генеральний директор

Освіта середня технічна, Горлівський машинобудівний технікум, інженер-технолог, кон-структор, спеціальність «Експлуатація та налагодження верстатів з числовим програмним управлінням»


oprya@carville.ru
Person-2
Гончаров Андрій Володимирович

начальник Випробувальної лабораторії

Освіта вища, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, магістр, спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство», кандидат технічних наук, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність «Ав-томобілі та трактори», доцент кафедри автомобілів, член-кореспондент Транспортної ака-демії України


science@carville.ru
Person-3
Верховодов Антон Анатолійович

інженер з налагодження й випробувань

Заступник начальника Випробувальної лабораторії, освіта вища, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, інженер-дослідник, спеціальність «Ав-томобілі та автомобільне господарство»


lego@carville.ru
Person-4
Семенов Михайло Володимирович

інженер з налагодження й випробувань

Освіта вища, Ленінградський ордена Леніна кораблебудівний інститут, інженер-механік, спеціальність «Суднові машини та механізми», спеціалізація «Головні і допоміжні суднові ДВЗ»