Дослідження автомобільних вузлів та агрегатів

Випробувальна лабораторія НВО «ТАЛІС»

Car

Випробувальна лабораторія має в своєму розпорядженні метрологічно атестоване стендо-ве обладнання

Вузли автомобіля

Ми досліджуємо вузли автомобілів на атестованих стендах власного виробництва

Система охолодження двигуна автомобіля: радіатори, вентиляторні установки та блоки «радіатор-вентилятор» в цілому, насоси охолоджуючої рідини

Система вентиляції та опалення салону автомобіля: радіатори, вентиляторні установки та блоки «радіатор-вентилятор» в цілому, насоси охолоджуючої рідини

Гальмівна система автомобіля: вакуумні підсилювачі в зборі з головним гальмівним циліндром

Електрообладнання автомобіля:: стартери та генератори

Газорозподільний механізм двигуна: ремені ГРМ

Система змащення двигуна:масляні насоси і ущільнювальні манжети валів

Паливна система: паливні форсунки двигуна

Підвіска автомобіля: амортизатори

Система активної безпеки: щітки склоочисників

Стендове обладнання атестоване та відповідає державним стандартам, лабораторія акре-дитована Федеральними органами акредитації.

Лабораторія і стендове обладнання спроектовані, створені і експлуатуються фахівцями ТОВ «НВО «ТАЛІС», які мають великий досвід в області розрахунків, розробки, теоретичних та експериментальних досліджень різноманітних вузлів і систем ДВЗ та транспортних засобів в цілому.

Випробувальна лабораторія акредитована Федеральною службою по акредитації «Росак-кредитація» в якості Випробувальної лабораторії (центру) відповідно до галузі акредита-ції, відповідає вимогам ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» і включена до реєстру акредитованих осіб (атестат акредитації RA.RU.21НЕ46 від 28.06.2018 р, дата внесення відомостей до реєстру акредитованих осіб 06.06.2018 р.).

Стенд дозволяє проводити прискорені ресурсні випробування ременів ГРМ з багаторазо-вим перевантаженням згідно з прийнятою методикою.

Стенд С-17 призначений для контрольних випробувань гумових армованих манжет для валів діаметром від 35 до 120 мм на напрацювання і герметичність.