Теплова аерогідравлічна труба

Теплова аерогідравлічна труба

Даний стенд призначений для досліджень радіаторів та блоків «радіатор-вентилятор» як систем охолодження двигунів, так і систем опалення та вентиляції салонів автомобілів.

image1.jpg

Автомобільний радіатор системи охолодження (так само, як і системи опалення) є тепло-обмінним апаратом, в якому здійснюється розсіювання в атмосферу теплоти, що виділи-лася в ДВЗ, і переданої до охолоджуючої рідини. Процес теплопередачі здійснюється між двома теплоносіями - охолоджувальною рідиною і повітрям, розділеними твердою стінкою.

Напрям потоків теплоносіїв в радіаторі в основному використовується перехресне, тобто вектори швидкості охолоджуючої рідини і повітря в радіаторі перехрещуються під прямим кутом.

В системах охолодження автомобільних двигунів зазвичай застосовуються два типи конструкції теплопередаючої поверхні (серцевини) радіатора: трубчасто-пластинчаста і трубчасто-стрічкова.

При виробництві радіаторів до їх якості пред'являються високі вимоги. У тому числі радіатори повинні проходити періодичні та типові випробування з метою визначення їх основних функціональних характеристик: наведеного теплозйому, а також аеродинамічного і гідравлічного опору. Отримані показники перевіряються на відповідність вимогам технічних умов (ТУ).

Контроль теплообмінників на відповідність їх функціональних показників контрольним характеристикам проводять на стенді типу «Теплова аерогідравлічна труба», призначеному для визначення функціональних показників і характеристик випробовуваних теплообмінників.